سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید آیباغی اصفهانی – کارشناس ارشد معماری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

شهر تهران به عنوان پایتخت ایران یکی از آلوده ترین شهرهای جهان بوده و شرایط زندگی در آن به خاطر مشکلات زیست محیطی بسیار بد است . جوامع شهری با چالشهای زیادی در ارتباط با سلامت شهروندان روبه رو هستند که بسیاری از این مسائل برخاسته از زندگی در محیطهای انبوه و پر تردد شهری است . وجود وسایل حمل و نقل ، صنعتی شدن شهرها ، احداث کارخانجات و مسائلی از این قبیل باعث افزایش آلودگی هوا در این شهرها شده است . از طرفی گرم شدن کره زمین نیز خود عامل دیگری است که محققان را برآن داشته که به دنبال راهی جهت کمک به حل این مشکلات یا کاهش آثار زیانبار این معضلات برای شهروندان باشند .ایجاد بامهای سبز ، بهترین مثال از فناوری سازگار با محیط زیست است که استقبال خوبی از سوی کارشناسان و دست اندرکاران صنعت ساختمان روبه رو شده و امروزه در بسیاری از کشورها اجرا می شو د. از این رو در این مقاله به اختصار به بررسی بام سبز به عنوان یک راهکار عملی برای مبارزه با شرایط نامساعد زیست محیطی در شهر تهران پرداخته شده است . برای انجام این کار ابتدا به تعریف مفاهیم اولیه و سپس به بررسی مزایا و معایب بامهای سبز پرداخته شده است . همچنین مشکلات موجود در شهر تهران از نظر زیست محیطی به اختصار عنوان شده است . در نهایت با مقایسه مزایای بامهای سبز و مشکلات شهر تهران به این نتیجه خواهیم رسید که بامهای سبز تاحد زیادی می توانند در بهبود شرایط زیست محیطی در تهران کار آمد باشند.