سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شمس الله فتاحی – مربی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
شاهین حیدری – دانشیار گروه انرژی دانشگاه تهران
علی عمرانی پور – استادیار گروه معماری دانشگاه کاشان

چکیده:

توجه به طبیعت از جمله روشهایی است که در جهت کمک به مسائل زیست محیطی حائز اهمیت است زیرا درعین حفظ منابع ارزشمند شرایط محیط زیست سالمتری ایجاد می شود امروزه متناسب بودن کمیت ها و کیفیت های معماری به نخستین دغدغه معماران تبدیل شده است که در رویکرد زیست محیطی عنوان هایی مانند معماری پایدار و معماری سبز بررسی می شود استفاده از بام سبز در ایران راه حلی جهت تعریف و تحلیل پایداری در قالب سیاست ها و مولفه های توسعه پایدار می باشد به همین دلیل توسعه بام سبز در کشور موضوع مهمی به حساب می آید و می بایست در سطحی کلان بکارگرفته شود تا بتوان از طریق آن به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان رسید. مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است و هدف از آن استفاده از معیارهای توسعه پایدار جهت توجیه نمودن استفاده از بام سبز در صنعت ساختمان می باشد.