سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن امیدوارعسگری – کارشناسی ارشد معماری عضو هیئت علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران جنوب
نگین صمدی کافی – کارشناسی ارشد طراحی شهری استادمدعو دانشگاه ازاداسلامی تهران جنوب

چکیده:

با توسعه شهرها و پرجمعیت شدن آنها ، ساختمانهای بلند مرت به ای ساخته شده است و این در حالی است که با کم بود زمین مواجه بوده و جریان هوا کاهش و دمای هوا تا حد زیادی افزایش یافته است ،لذا آلودگی هوا تبدیل به معزل جدی و تهدید خطرسازی شده است ؛ چرا که اثرات سوء بر سلامتی انسان ها و در کل جن به های زیست محیطی شهری ایجاد نموده است. برای کاهش دمای هوا ، روش های مختلفی توسعه یافته است . یکی از روش های معمول استفاده از سیستم بام سبز می باشد که علاوه بر جن به های زی بایی شناسی شهری ، راهکاری در پایداری و ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهری می باشد . متاسفانه در ایران بدلیل عدم شناخت مردم و بی توجهی مسئولان مهجور مانده است .هدف از این مقاله توجه به این راهکار بعنوان یکی از بزرگترین تحولات مثبت زیست محیطی در شهرها و توصیه راه حل هایی برای ارتقاء توسعه آن می باشد. سوال تحقیق این است که توسط چه راهکارهایی میتوان به ارتقاء سیستم بام سبز کمک نمود؟ این مقاله به بررسی استفاده از سیستم بام و دیوارهای سبز در نمونه های موردی جهانی می پردازد. تحقیق مورد نظر از نوع کیفی و روش تحقیق از نوع توصیفی می باشد که به صورت تحلیلی – تفسیری به بیان امتیازات این نوع سیستم جدید با توجه به نمونه های موردی مطرح جهانی می پردازد .در این تحقیق امتیازات بام سبز مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از این سیستم، میتواند منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی ،کاهش انتقال حرارتی در طول سال، ارتقاء زی بایی بصری ، به بود کیفیت زیست محیطی شهری و نهایتا سلامتی شهری و ارتقاء پایداری را گردد