سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد امین رضا پور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام
پریناز رضا پور – پزشک عمومی
محسن اسماعیلی –
مریم محمدی –

چکیده:

آمار تکان دهنده تصادفات عابرین پیاده، لزوم توجه جدی به تحث ایمنی عابرین پیاده در ایران را دو چندان می کند. در این مقاله با بکارگیری نظریه کنترل اجتماعی و مومی سازی آن برای شرایط ایران، راهکارهای فرار از این بحران شهری پیشنهاد شد. مطالعه موردی تقاطع مزبور شناسایی رفتار عابرین پیاده را میسر ساخت. تحلیل اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار Spss آغاز شد و بکارگیری رگرسیون لجستی ما را در تحلیل نهایی وضع موجود یاری رساند. رفتار شناسی افراد در جامعه، پیش زمینه اقدامات موفق ایمنی (قبل از اجرا) بشمار می رود؛ در همین راستا، بدست آوردن گپ عبور عابرین و واکنش راننده به مشخصات عابر، همچنین تأثیر پذیری عابرین از جمع از دیگر دست آوردهای این تحقیق محسوب می شود. قبل از ارائه پیشنهادات، تحلیل مطلوبیت گزینه های پیشنهادی با نرم افزار Expert choice انجام شد و مورد تأیید قرار گرفت. بکارگیری یافته ها و تکنولوژی جدید ایمنی در کشورهای دیگر و پیشنهاد اجرای آن، شاید بتواند مقدمه ای بر ایمن سازی بیشتر عابرین پیاده در ایران را فراهم نموده و راه را برای تحقیقات بیشتر هموار سازد. الزام خودروسازان داخلی به رعایت اصول طراحی نوین که در کشورهای توسعه یافته در حال اجراست، نیز از ظروریات دهه حاضر در صنعت خودروسازی به شمار می رود.