سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطااله داداش پور – دانشجوی دکترا ی زمین شناسی – هیدروژئولوژی

چکیده:

برای تعیین جریان زیرزمینی، از داده های مشاهده ای بلندمدت از بارش جوی، تبخیر، دمای هوا، اندازه گیری باد و مشاهده سایر عوامل ایجاد شده در ایستگاههای هواشناسی و هیدرولوژیکی حوزه رودخانهو بخشهای مجاور آن استفاده نمودیم. برای دستیابی به قابلیت اطمینان مشاهدات، داده های مشاهده ای بلندمدت از عناصر ذکرشده در دره لنکوران و نواحی مجاور آن که نسبتا به ناحیه موردبررسی با شرایط آب و هوایی نزدیک هستند، استفاده شد.تشکیل ١۵٠ میلیون مترمکعب جریان زیرزمینی پایین تر از نواحی پست و کم ارتفاع از طریق شرایط هیدروژئولوژیکی و جوی در این بخش ازحوزه آبریز تحت تاثیر قرار می گیرد