سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسجاد رحمت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چکیده:

بستر محیط زیست الگویی بی پایان از مصادیق ساختار و ارگانیسم های همساز با طبیعت می باشد نمونه هایی که ضمن احترام به طبیعت درجهت سازگاری وتکامل آن پیش می روند این اصول را گذشتگاه بخوبی درک کرده ودرآثار و ساخته های خود بکاربسته اند گذشتگان بدون دانستن اصطلاحاتی تحت عنوان ارگانیک اکولوژی اکوتک بناها و بافت محلات خود را فرم داده اند علت اینکه بناهای آنها همچنان پویا وماندگارند این است که معماران سنتی در بناهای خود اصل همخوانی و سازگاری با طبیعت که منتج به آسایش ساکنین سکونتگاه ها میگردد را بیش از هرچیز ملحوظ داشته اند این مقاله برآن است که علل اصلی پایداری در ابنیه سنتی و سکونت گاه های کوهپایه های زاگرس در استان کرمانشاه و کردستان و بصورت توصیفی و نمونه موردی روستاهای پالنگان و نودشه را مورد تدقیق قرار دهد برای دستیابی به این امر از تحلیل مطالعات میدانی و بررسی نمونه های مشابه بهره گرفته شدهاست