سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا داودیان دهکردی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

مطالعه دقیق میکروسکپی، تصاویر و آنالیزهای الکترون مایکروپروب اکلوژیتهای شمال شهرکرد نشان میدهد که برخی از این سنگها تحت تاثیر بی فشار شدن همرشدیهای گستردهای از سیمپلکتیتهای کلینوپیروکسن + پلاژیوکلاز را در اثر تخریب کانی امفاسیت و همچنین سیمپلکتیتهای آمفیبول + پلاژیوکلاز را به ویژه در اطراف بلورهای گارنت از خود نشان میدهند. این شواهد بافتی تایید میکند که این سنگهای متابازیت فشار بالا، در طی سربرآوری و بالا آمدن از شرایط رخسارههای گرانولیت و آمفیبولیت درجه بالا گذر کردهاند. آمفیبولهای حاضر در این سیمپلکتیتها از نوع پارگازیت بوده و ترکیب پلاژیوکلاز نیز عمدتاً در محدوده اولیگوکلاز تا آلبیت میباشد.