سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی دارابی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها که توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشتتوجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جایگاه ویژه ای دارد میراث فرهنگی و طبیعی بیان کننده پیشینه تاریخی تمدن و فرهنگ و جاذبه های طبیعی هر کشوری است که شکل گیری و به وجود امدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است توجه به فرهنگ سابقه تاریخی و زیبایی یک شهر از اصول مهم آن می باشد زیرا نادیده گرفتن ان باعث ایجاد فضایی نامتناسب یا هویت و رفتار جامعه شده و در نتیجه منجر به شکل گیری فضاهای نامطلوب و ناپایدار در شهرها می شود باغهای ایرانی نیز از جمله فضاهای معماری است که از گذشتگان دور برایمان به یادگار مانده است در این راستا نه تنها حفظ آنها بلکه الگوبرداری از آنها در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار تاثیر گذار است. دراین تحقیق ابتدا به تعریف باغهای ایرانی و توسعه پایدار پرداخته و باتعین نقش باغهای ا یرانی در این توسعه به تحلیل میزان پایداری آنها می پردازیم و از انجایی که بطور کلی توسعه پایدار شهری برسه محور اقتصادی – کالبدی ، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی مبتنی است به منظور ارزیابی پایداری های مورد نظر با استناد به داده ها و شواهد موجود و در دسترس درمورد هریک از مولفه ها پایداری این باغها را در ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.