سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم گلزاری –

چکیده:

لغت پایدار برشرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد شرایط یکنواخت افقهای دوردست را دربرمیگیرد عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم درمورد منابع آب و هوای جهان و تنوع ان تکنولوژی آینده نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیشگویی دررابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد باغداری پایداری نوعی کشاورزی است که درجهت منافع انسان بوده کارایی بیشتری در استفاده ازمنابع دارد و با محیط درتوازن است به عبارتی باغداری پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد درباغداری سنتی معمولا تولید کنندگان متکی به آن دسته از عملیات مدیریتی هستند که به نهاده های بیرونی یا خارج از باغ مربوط می شود این نهاده های بیرونیشامل آفت کشها ی شیمیایی که جهت کنترل حشرات بیماریها و علفهای هرز بکارمی روند کودهای شیمیایی و تنظیم کننده ها رشد که کنترل کننده جنبه های فراوانی از تولید میوه مانند متورم شدن جوانه ها یا گلدهی تشکیل میوه ریزش قبل از برداشت اندازه و رنگ میوه هستند می باشد.