مقاله باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) و بررسی امکان آن در حقوق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) و بررسی امکان آن در حقوق ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازفروش کالا
مقاله نگهدارنده کالا
مقاله تاخیر و مخارج نامتعارف
مقاله خیار تاخیر ثمن
مقاله متصدی حمل و نقل
مقاله فروش مال التجاره
مقاله تقاص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده ۸۸ کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان باز فروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو، دو نهاد خیار تاخیر ثمن و تقاص در حقوق مدنی و فقه در کنار اختیار متصدی حمل و نقل کالا در فروش مال التجاره قابل بررسی و مقایسه با بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، امکان باز فروش مبیع در حقوق کنوانسیون ریشه در تلاش نگهدارنده کالا برای تعیین تکلیف کالایی که در تصرف دارد یا جلوگیری از بروز هزینه های بیش تر است. جلوه هایی از این هدف و منشا را می توان در مقررات حقوق موضوعه و فقه یافت.