سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

در این تحقیق درباره باز طراحی ، توسعه و ساخت محصول شیر سوختگیری خودرو های دوگانه سوزLPG کار شده است. این شیر مکانیکی نقش شارژ کردن مخزن سوخت را به کمک اتصال به نازل سوختگیری ایفا می کند. با۳ محصولات مشابه کشورهای ایتالیا، روسیه و ترکیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. با F استفاده از روش بهینه کاوی۲ توجه به ویژگی های محصول و بازار آن در کشور، نمونه ایتالیایی بعنوان مبنا و پایه برای طرح اولیه در نظر گرفته شد. با۴ آن و استفاده از ویژگی های محصولات مشابه کشورهای دیگر و با بکارگیری نوآوری های دیگر، F انجام باز طراحی۳ محصول جدید متناسب با نیازهای کشور طراحی و ساخته شد. در ساخت محصول از نوآوری و فناوری هایی استفاده گردید که منجر به کاهش قیمت تمام شده و کاهش زمان ساخت محصول آماده می گردد. محصول ساخته شده توانسته آزمایشات فنی استاندارد ملی کشور ایران به شماره۴۲۶۴را با موفقیت طی کند.