سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی معتمدیان – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
آیدا احسانی –
مهرنوش تارمیغ –
شقایق کاظمی –

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی پارامترهای ورودی مهم بر روی انتقال حرارت مبدل هوا به هوا است. به منظور از نرم افزار Hetatex برای شبیه سازی یک مبدل هوا به هوای صفحه ای است. رابطه مستقیم بین دمای هوای سرد ورودی و افت فشار و همچنین رابطه معکوس ان با انتقال حرارت نشان داده شد. از طرفی، با افزایش دبی هوای سرد ورودی، انتقال حرارت افزایش یافته و افت فشار کاهش می یابد.