سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهتاش کرمی – شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
اسدالله ملک زاده – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه هشدارهای جهانی یکی ازمهمترین موضوعات می باشد تشدیدورودگازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن به اتمسفر منج ربه تولید پیامدهای این قضیه شده است روشهای پیشنهادی برای کنترل سطح افزایش گازهای گلخانها ی به اتمسفر شامل بخهشای گازهای فلز نیز میشود دراین پژوهش سه روش جهت بازیافت گازهای ارسالی به فلردرواحدهای صنعتی پیشنهاد شده است این سه روش منجر به کاهش اثار زیان بار زیست محیطی و بحث اقتصادی گازهای ارسالی به فلر می باشد روشها شامل شیرین سازی و تصفیه گازهای ارسالی به فلر درواحد فراورش گاز تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز و تبدیل گاز سنتزی به سوختهایمایع می باشد که دو روش اخیر را فرایند تبدیل گاز به مایع یا به اختصار GTL می گویند.