سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد دلنواز – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدر
سید عباس حقپرست – دانش آموخته مقطع کاردانی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،عضو

چکیده:

در این تحقیق از لجن تولیدی تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز قزوین به عنوان ماده سیمانی افزودنی در بتن استفاده شده است. با توجه به اینکه در فرآیندهای مختلف در این تصفیه خانه از مواد شیمیایی استفاده میگردد که در نهایت بصورت لجن مازاد باقی میماند از این رو استفاده از این مواد علاوه بر کاهش اثرات تخریبی محیط زیست و کاهش هزینه های دفع قادر خواهد بود خواص بتن را نیز ارتقا دهد و از این رو شرایط توسعه پایدار در کشور را فراهم میکند. در این تحقیق پس از تهیه مصالح مورد نیاز در بسترهای لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شهر صنعتی البرز قزوین اقدام به بررسی تغییرات کیفی در طرح های بتنی ساخته شده با این ترکیبات شده است. نتایج نشان داد که استفاده از این مواد همراه و یا بدون استفاده از مواد افزودنی دیگر به بتن تا حدود ۲۰ مگاپاسکال مقاومت فشاری بتن را افزایش میدهد.