سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد نجاتیان دارایی – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اقبال صحرایی – دکترای مهندسی نفت و عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
الناز خداپناه – دکترای مهندسی شیمی و عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله بازیافت نفت بر حسب شیوه تزریق دی اکسید کربن- فوم (تزریق هم زمان محلول فعال کننده سطحی و CO2) بررسی شده است. فشار psi 1550 و دمای °C 55 به عنوان شرایط مخزن در نظر گرفته شده اند. مدل ماسه فشرده شده به عنوان محیط متخلخل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که سیلابزنی با دی اکسید کربن- فوم بعد از تزریق بخار به علت اثرات هم‌زمان کاهش ویسکوزیته نفت نیمه سنگین توسط بخار، کاهش ویسکوزیته نفت نیمه سنگین در اثر حل شدن CO2 در نفت، کاهش تحرک دی اکسید کربن، دارای بازیافت به مراتب بالاتری نسبت به دیگر شیوه های سیلابزنی می‌باشد. همچنین اثر توده ی پیش تزریق قبل از سیلابزنی با دی اکسید کربن- فوم بر بازیافت نفت مورد بررسی قرار گرفته شده است.