سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوسن ایمانی چگنی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده کشاورزی، گروه مکانیزاسیون ومکانی
هوشنگ بهرامی – دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده کشاورزی، گروه مکانیزاسیون ومکانی

چکیده:

اهداف این مطالعه بررسی فضولات گاوداری از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی ناشی از بیوگاز تولیدی از سیستم بیوگاز احداث شده می باشد که کلیه این اهداف در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد. ابتدااز طریق مطالعات میدانی، مشاهدات، پرسش نامه و… اطلاعات گردآوری گردید، سپس از طریق مطالعه آزمایشگاهی اطلاعات جهت طراحی سیستم تکمیل وتحلیل گردید.. میزان فضولات گاوداری در منطقه با میانگین روزانه ۳۰/۴ کیلوگرم، ۵۲۰۵۰ کیلوگرم در روز برآورد گردید. حجم گاز تولیدی برابر با ۳۲۴۰ متر مکعب خواهد بود. که با پیش بینی دو واحد برای منطقه نتایج زیر برا هر منطقه قابل استناد است : ۱۶۲۰ متر مکعب بیوگاز تولیدی برای هر واحد موجوداست، انرژی الکتریسیته تولیدی در تابستان ۶۵۷۰ ودر زمستان ۴۲۵۱ کیلووات ساعت در روز خواهد بود .. ودر نهایت لزوم احداث واحد بیوگار در شهرک دامپروری مربوطه برای تامین بخشی از انر ژی الکتریکی شهرک وجلوگیری از آلودگی محیط زیست ضروری بنظر می رسد.