سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوسن ایمانی چگنی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده کشاورزی، گروه مکانیزاسیون ومکانی
هوشنگ بهرامی – دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده کشاورزی، گروه مکانیزاسیون ومکانی

چکیده:

اهداف این مطالعه به بررسی فضولات مرغداری از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی با استفاده از بیوگاز تولیدی از سیستم بیوگاز احداث شده می پردازد. هدف از این مطالعه در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد. ابتدااز طریق مطالعات میدانی، مشاهدات، پرسش نامه و… اطلاعات گردآوری گردید. سپس از طریق مطالعات آزمایشگاهی و ساخت یک دستگاه آزمایشگاهی توسط محقق، اطلاعات لازم جهت طراحی یک سیستم گردآوری شد. با توجه به نتایج بدست آمده میزان بیوگا ز تولیدی ۳۸۰ لیتر به ازای هر کیلوگرم ماده جامد آلی وزمان ماندگاری در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ۱۲ روز برآوردگردید.در نتیجه استفاده از روش ناپیوسته در تولید انرژی الکتریکی از بیوگاز با تخمین هزینه های نصب واحداث در مقایسه با روش پیوسته، می تواند مناسب وبا صرفه باشد.