سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی معتمدیان – کارشناس مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
سهیل ساتوری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

هدف از این مطالعه بازیافت حرارت خروجی از توربینهای گازی به وسیله مبدلهای هوا به هوای صفحهای است .این مبدل یک دستگاه بازیافت گرما است که هوای گرم خروجی را به هوای سرد ورودی منتقل میکند. به این منظور از نرم افزارHeatex برای شبیه سازی دو مبدل هوا به هوا استفاده کردیم . نحوه اتصال دو مبدل به صورت موازی بوده و دبی خروجی از مبدل با یک نسبت مشخصی تقسیم میشود. مبدل اولی که برای بازیافت در نظر گرفتیم هوای تمیزی با دما ۱۲۴ -۱۰۰درجه سانتیگراد برای گرمایش ساختمانهای اطراف تامین میکند و مبدل دومی هوای پیش گرم شده ورودی به دیگ بخار را با دمای ۳۳۸ -۲۵۳درجه سانتیگراد را تولید میکند. در فرآیند طراحی از دو نوع مبدل هوا به هوای صفحهای P,H کمک گرفتیم و برای هریک صرفه جویی اقتصادی استفاده از مبدل را به صورت صرفه جویی در مصرف گاز شهری نشان دادیم. نتایج نشان میدهد استفاده از مبدل نوعP از لحاظ اقتصادی باصرفه خواهد بود. در پایان به بررسی اقتصادی بازیافت به وسیله این مبدل پرداختیم به این صورت که برآوردی از هزینه خرید، نصب،میزان مصرف انرژی الکتریکی مبدل انجام گرفت و مقدار آن با میزان بازیافت حرارتی که مبدل انجام میدهد مقایسه شد. نتیجه، اقتصادی بودن طرح را توجیه میکند.