سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه ابراهیمی –
منصور جدیدی –
میثم ریاحی –
ساسان ذکایی کادیجانی –

چکیده:

به علت طراحی نامناسب گرم کن های ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی معمولاً بازده آنها بسیار پایین تر از مقدار ایده آل می باشد. به همین دلیل مقدار قابل ملاحظه‌ای از انرژی حرارتی سوخت از طریق گازهای خروجی از دودکش به هدر می‌رود. از آنجائیکه تا کنون در خصوص بازیافت انرژی گازهای خروجی از دودکش این گرمکن‌ها طرح پژوهشی و یا عملی مناسبی انجام نشده است، در این مقاله هدف بررسی افزایش بازده گرم‌کن ها از طریق بازیافت حرارت اتلافی و استفاده مجدد آن در فرآیند است. پس از بررسی و طراحی روش‌های رایج، شامل استفاده از اکونومایزر- ریکوپراتور- سیستمهای ترکیبی حرارت و برق، مناسب ترین روش ها جهت بازیافت حرارت اتلافی از دودکش استفاده از آن برای پیش گرم کردن هوای ورودی به گرم کن توسط یک ریکوپراتور و یا جهت گرم کردن بخشی از آب بویلر توسط اکونومایزر تعیین شد. مطابق محاسبات صورت گرفته مشاهده شد که کارآیی اکونومایزر به مراتب بیشتر از کویل حرارتی می باشد به طوریکه میزان صرفه جویی انرژی در کویل حرارتی ۴% و در اکونومایزر ۱۰% بدست آمد. علاوه بر این سهولت ساخت مبدل اکونومایزر نسبت به کویل حرارتی سبب شد که استفاده از گرمای تلف شده جهت گرمایش آب به کمک مبدل اکونومایزر به عنوان طرح منتخب تعیین گردد. مطابق بررسی‌های صورت گرفته چنانچه مقدار گاز صرفه‌جویی شده از این طریق، صرف صادرات گردد بازگشت سرمایه آن در حدود ۹ ماه می‌باشد.