سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین زادغفاری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محبوبه مرادی شهربابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محمدرضا زحمتکش – کارشناس ارشد شرکت پالایش نفت تبریز

چکیده:

با توجه به اینکه پالایشگاه ها یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی در صنایع شیمیایی هستند یافتن راه کارهایی برای بازیافت انرژی دراین صنعت ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق در راستای کاهشمصرف انرژی تاثیر مخزن تبخیر ناگهانی در واحد تقطیر مورد بررسی قرارگرفت پس از شبیه سازی واحد تقطیر پالایشگاه تبریز توسط نرم افزار ASPEN HYSYS 2006.5 با تغییر در فشار مخزن تبخیر ناگهانی و همچنین با وارد کردن بخار بالای مخزن تبخیر ناگهانی به سینی همدما انرژی مصرفی برج تقطیر اتمسفری ک به عنوان قلب واحد مورد بررسی قرارگرفت. با کاهش فشار مخزن در حدود ۱/۳۸ درصد از بار حرارتی کوره و ۱/۳۶ درصد از انرژی مصرفی کندانسور کاسته شده و با وارد کردن بخار بالای این مخزن به سینی همدما به میزان ۳/۲ درصد بار حرارتی کوره و ۳/۴۶ درصد از انرژی مصرفی کندانسور کاسته شد.