سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمد قزباف نژاد – کارشناس مهندسی فرآیند واحد LDPE، شرکت پتروشیمی بندر امام
محمدعلی احمدی – کارشناس مهندسی فرآیند واحد LDPE، شرکت پتروشیمی بندر امام
سعید شاکریان – کارشناس ارشد محیط زیست بسپاران، شرکت پتروشیمی بندر امام

چکیده:

یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در صنایع پتروشیمی، استفاده بهینه از منابع می باشد و استفاده مجدد از پساب به لحاظ اهمیت روز افزون ماده حیاتی آب، از اهداف کلان شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است به طوری که حتی الامکان سعی می شود که پساب واحدهای تولیدی پس از انجام تصفیه، مجدداً در بخش آبیاری فضای سبز و یا در برج های خنک کننده مورد استفاده قرار گیرد. طرح بازیابی و استفاده از آب خالص خروجی از کمپرسور ترکیبی واحد LDPE، یکی از طرح های کاهش پساب می باشد که مراحل مطالعاتی آن به پایان رسیده و در مرحله اجرا می باشد. در این طرح، آب بازیابی شده به وسیله اجکتور به حوضچه برج خنک کننده واحد، منتقل شده و مجددًا مورد استفاده قرار می گیرد.