سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم رسولی هشتلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عرفانه عموئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسن امینی راد – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل

چکیده:

با توجه به رشد تصاعدی جمعیت، نیاز به غذا و به موازات آن افزایش تقاضای آب برای مصارف خانگی و کشاورزی، توجه برنامه ریزان و مدیران منابع آب، در برنامه ریزی های توسعه به نحو موثر و اقتصادی، به کلیه منابع آب غیر متعارف جلب شده است. یکی از منابع آب غیرمتعارف، آب خاکستری است که استفاده مجدد آن جهت کشاورزی و آبیاری گامی مثبت در مدیریت منابع آب در جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد، که علاوه بر افزودن منابع آب، سبب کاهش بار آلودگی وارده به محیط زیست، کاهش مصرف کود شیمیایی، حفظ کیفیت آب های زیرزمینی، افزایش امکان تولید مواد غذایی، افزایش اشتغال زایی و کاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهد شد. بدیهی است که استفاده مجدد از آب خاکستری، تنها با مدیریت صحی و حفظ استانداردهای زیست محیطی در مورد میزان تصفیه آن، نوع آبیاری، نوع محصولات میسر خواهد شد و در غیر این صورت می تواند منشا بسیاری از بیماری ها و معضلات زیست محیطی گردد.