سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم ستار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست ، دانشگاه شیراز
ایوب کریمی جشنی –

چکیده:

نیاز به تامین آب شیرین و دسترسی به منابع عظیم آب شور، منجر به گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی های نمک زدایی در دنیا شده است. جهت کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از دفع پساب های آب شیرین کن ها در حوضچه های تبخیر، اقدام به ساخت یک پایلوت تحت فشار منفی ترکیب شده با کلکتورخورشیدی گردید تا امکان افزایش نرخ تبخیر پساب ها و تولید آب مقطر از بخارات حاصله بررسی گردد. در این راستا اثر پارامترهای تابش خورشیدی، شوری آب، و فشار منفی بر روی میزان تبخیر در دوحالت با مبرد و بدون مبرد و در فصل زمستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که به کارگیری فشار منفی و تابش خورشیدی در بدترین شرایط آب و هوایی، می توان مساحت حوضچه تبخیر مورد نیاز برای دفع پساب آب شیرین کن ها را تا به نصف کاهش داد و در فصول گرمتر سال، با افزایش نرخ تبخیر این میزان کاهش مساحت بیشتر خواهد شد.