سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کلثوم نادری – کارشناسارشدمهندسی محیط زیست- منابع آبدانشکده محیط زیستدانشگاه آزاد

چکیده:

نمکزدائی از آبهای شور و لب شور با توحه به نیاز مبرم آب شیرین در بخشهای شرب، کشاورزی، صنعت، گردشگری در دنیا از روند رو به رشدی برخوردار است. انرژی عامل مهم و کلیدی در هزینه های شیرین سازی آب دریا می باشد. به همین دلیل امروزه تقریباًً ۸۰ درصد سامانه های شیرین سازی که از فناوری اسمز معکوساستفاده می کنند به منظور کاهشانرژی مصرفی از ابزارهای بازیافتاز نوع مبدل های فشاربه علت راندمان ۹۸ درصدی و سازگاری با تغییراتایجاد شده ، استفاده می کنند. این ابزارها نسبتبه دستگاههای گریز از مرکز مثل توربین پلتون بهره وری بیشتری داشته و انرژی مصرفی را به کمتر ۱٫۶kWh/m3 کاهش داده که نسبتبه روشهای سنتی بسیار قابل رقابتاست.