سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاجر شکرچی زاده – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی
سیدامیرحسین گلی –
هدیه دقیقی –

چکیده:

یکی از مراحل تهیه روغن سویای خوراکی رنگبری روغن خام با استفاد هاز خاک رنگبر می باشد پس از جدا کردن خاک رنگبر از روغن با استفاده از صافی به دلیل جذب سطحی بالای این خاک حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد روغن در آن باقی می ماند که این سبب ضایعات مقدار زیادی روغن می شود دراین مطالعه به استخراج و بررسی روغن سویای باقیمانده در خاک رنگبر پرداخته شده است به منظور تعیین اثر نوع گاز مصرفی در حین عبور روغن از صافی از جریان هوا و جریان گاز ازت برای تامین فشار و خروج بیشتر روغن از خاک استفاده شد روغن باقیمانده درخاکهایمورد بررسی با استفاده از روش سوکسله استخراج شد و پس از تعیین درصد روغن موجود در آنها برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغنهای استخراج شده بررسی شد درنهایت نوع اسیدهای چرب روغنهای مورد برریس با دستگاه GC تعیین گشت