سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود سرلک – دانشکده برق- دانشگاه تفرش
تقی ابراهیمی – دانشکده برق- دانشگاه تفرش
فرزاد ملیجی – دانشکده برق- دانشگاه تفرش
سحر عمیقی – دانشکده کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

استفاده از تولیدات پراکنده با توجه به مزیت های فراوان آنها رو به افزایش است. با این وجود حضور تولیدات پراکنده مشکلاتی مانند ایجاد ناهماهنگی حفاظتی را در پی د ارد. در این مطالعه، جهت رفع این مشکل طرحی جدید ارائه شده است. در این طرح برای دستیابی به نتایج بهتری در بازیابی هماهنگی و نیز کاهش هزینه های ناشی از طرح شامل هزینه تعویض تجهیزات حفاظتی، هزینه ناشی از افزایش احتمالیِ قدرت قطع کلید ها و ریکلوزرها و هزینه محدودساز جریان خطا، محدودیت عدم تغییر تنظیمات حفاظتی برداشته شده است. برنامه های هماهنگی تجهیزات حفاظتی در محیط برنامه نویسی نرم افزارDIgSILENTپیاده سازی و از الگوریتم ژنتیک در MATLAB برای بهینه سازی مسایل استفاده شده است. در انتها طرح ارائه شده روی یک شبک ه نمونه توزیع اعمال و نتایج آن ارائه و تحلیل شده است.