سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زبیر رئیسی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فرحناز مهنا – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدی رضایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مسعود برکاتی –

چکیده:

دراین مقاله روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دیجیتال با استفاده از هیستوگرام های رنگ فازی ارائه می شود رنگهای تصویر دیجیتال در فضای رنگ L*a*b به تنها ده رنگ فازی تبدیل شده و هیستوگرام هایی روی رنگهای فازی بدست آمده تعریف می شوند که در بازیابی مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بریک هیستوگرام سراسری که روی کل تصویرتعریف می شود دو نوع هیستوگرام نیمه سراسری و محلی که روی بخشهایی از تصویر زیرتصویر تعریف می شوند نیز مورد استفاده قرار میگیرند نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی کارایی بالاتری را برای آن در مقایسه با روشهای مشابه نشان میدهد.