سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین گنجی پور – سازمان هوایی، صنایع هواپیمایی ایران، صنعت متعلقات و سامان ههای هوای
علی اکبر آبادی قره بابا – سازمان هوایی، صنایع هواپیمایی ایران، صنعت متعلقات و سامان ههای هوای

چکیده:

تنزل مواد یکی از دلایل اصلی از کار افتادگی قطعات بخش داغ توربینهای گازی است. که بوسیله تغییرات ریزساختاری و افت استحکام خزشی ناشی از آن مشخص می شود. در این مقاله روش تعمیر عملی برای دستیابی بهویژگیهای ریزساختاری بهینه از طریق فشردن ایزواستاتیک داغHIP) همراه با یک عملیات حرارتی استاندارد شرح داده شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد، فرایند HIP در۱۲۰۰C فشار۱۰۰MPa و زمان ۴ ساعت از حفرات ریختگی و ریزحفرات خزشی م یکاهد. سپس نمونه ها تحت عملیات انحلال و پیرسازی استاندارد قرار گرفته تا ریزساختاری شبیه به قطعه نو فراهم شود