سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصفیا دادگر عربلو – دانش
علی مرادی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد میرزایی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله تاثیر ph و غلظت استخراج کننده های D2EHPA ، Lix984 بربازیافت روی وکبالت از فیلتر کیک کبالت کارخانه روی زنجان مطالعه شد نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات PH درمحدوده ۱/۵ تا ۳ دارای بهترینعملکرد ماده استخراج کننده D2EHPA برای فلز روی می باشد و میزان جداسازی کبالت تا PH کمتر از ۲ ناچیز می باشد برای جداسازی کبالت و روی بهتر است در PH کمتر از ۲ کارشود همچنین D2EHPA درمقایسه با Lix984 درصد بازیابی بیشتری دارد استفاده از غلظت ۳۰% استخراج کننده D2EHPA درمقایسه با غلظت ۱۰% بازیابی روی را تا ۸۰% و کبالت را تا ۵۷% نشان میدهد