سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه تبریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران
ابوالفضل لاکدشتی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران
همایون موتمنی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

چکیده:

همزمان با توسعه تکنولوژی چند رسانه ای و شبکه های اینترنت و افزایش سریع استفاده از اطلاعات چند رسانه ای مانند متن، تصویر، صدا و ویدئو تقاضا برای ذخیره، جست و جو و بازیابی این اطلاعات به شدت افزایش یافته است. در این بین بازیابی تصویر مبتنی بر محتوی با توجه به کاربرد وسیع آن، مورد توجه پژوهشگران بوده است. یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا تصاویر را بر اساس مفاهیم بصریشان مانند رنگ، شکل و بافت بازیابی می کند. با این وجود بازیابی مبتنی بر محتوا با چالش جدی مواجه است. این چالش عبارت است از وجود فاصله معنایی میان ویژگی های بصری سطح پایین و معانی موجود در تصاویر. وجود اینچالش محققین را به سوی استفاده از رویکردهای ترکیبی به جای استفاده از تنها یک ویژگی مانند رنگ، شکل و بافت برای توصیف ویژگی های تصویر سوق دادهاست از این رو در این مقاله از ترکیب ویژگی های رنگ و شکل استفاده نموده ایم و نتایج بدست آمده نشان می دهد که سیستم پیشنهادی نسبت به سیستمی که تنها از یک ویژگی برا ی بازیابی تصاویر استفاده میکند، بهبود یافته است