سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار براهوئی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سعید مظفری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله یک روش سلسله مراتبی برای بازیابی تصاویر زیرکلمات فارسی تایپی معرفی میشود. ورودی این سیستم، زیرکلمه ای است که بعنوان مورد پرس و جو به سیستم داده میشود و خروجی آن تصاویر موجود در فرهنگ زیرکلمات است که بر اساس میزان شباهت به زیرکلمه ورودی مرتب شده اند. در روش پیشنهادی، تصاویر زیرکلمات تا سطح چهارم تقطیع شده و با توجه به فراوانی زیرتصاویر، قالبهای پایه برای هر سطح طراحی میشوند. قالبهای پایه با زیرتصاویر سطح ۳ و ۴ مقایسه شده و بردارهای ویژگی از این دو سطح استخراج میشوند. با ورود زیرکلمه پرس و جو، بردارهای ویژگی سطح سه با بردار ویژگی زیرکلمه ورودی مقایسه میشوند. با استفاده از سطح ۳ تعداد زیادی از زیرکلمات به منظور بالا بردن سرعت و به بهای از دست دادن کمی دقت هرس میشوند. پس از مرحله هرس، بردارهای ویژگی سطح چهار با بردار ویژگی زیرکلمه ورودی مقایسه شده و زیرکلمات بازیابی میشوند. آزمایشها بر روی فرهنگ کلمات شامل ۶۸۸۸ زیرکلمه فارسی که با سه اندازه و چهار فونت مختلف تایپ شده اند اجرا شده است. نتایج بازیابی نشان میدهد که روش پیشنهادی، با سرعت و دقت قابل قبولی قادر به بازیابی تصاویر زیرکلمات فارسی است