سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه بورجندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه کامپیوتر، علی آباد کتول

چکیده:

بازیابی تصویر براساس محتواCBIR)شامل مجموعه ای از روش ها برای پردازش ویژگی های دیداری یک تصو یر پرس و جو، جهت یافتن تصاویر مشابه با آن در یک پایگاه داده تصویری است. از آنجائیکه استخراج ویژگی وتعیین معیار مشابهت، دو مرحله اصلی در سیستمها ی بازیابی می باشند در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از ساختار فیزیولوژی چشم و مسئله توجهannotation عمل وزن دهی به پیکسل های تصویر انجام و بردار ویژگی کارآمدی ارائه شود. در ادامه بوسیله اطلاعات تصاویر مرتبط و نامرتبط در هر بازخورد، وزن مولفه ها ی ویژگ ی تصحیح و معیار مشابهت بهنگام سازی می گردد. آزمایشات لازم بر روی پایگاه داده تصو یریCorel شامل ۵۰۰۰ تصو یر از ۳۰ گروه معنا یی مختلف انجام شده است. در این آزمایشات دقت روش پیشنهادی نسبت به دو روش بازیابی تصویر براساس هیستوگرام رنگی l*a*b* و بازی ابی یراساس بازخورد ربط مقایسه شده است بطوریکه نتایج حاکی از دقت بالای روش پیشنهادی نسبت به سایر روشهای در این حوزه دارد