سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن فتحیان – گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان سنندج
فردین اخلاقیان طاب – گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان سنندج

چکیده:

بازیابی تصاویر براساس محتوی با استفاده از ویژگیهای سطح پایین یکی از چالشهای مهم در پردازش تصویر است ویژگی رنگ به عنوان مهمترین ویژگی سطح پایین کاربرد بسیار گسترده ای در کلیه سیستمهای بازیابی تصاویر دارد دراین مقاله روش جدیدی برای بازیابی تصاویر براساس محتوی با استفاده از ویژگی رنگ بیان شده است برای این منظور تصاویر موجود در پایگاه تصویر به نه ناحیه ثابت تقسیم می شود سپس برای هر ناحیه اتوکرلوگرام رنگ به صورت جداگانه محاسبه می شود و به عنوان بردار ویژگی جهت مقایسه تصاویر در پایگاه داده ای نگهداری می شوند به دلیل اهمیت ناحیه مرکز تصاویر نسبت به سایر نواحی هنگام مقایسه شباهت تصاویر وزن مرکز بیشتر از وزن سایر نواحی در نظر گرفته می شود و وزن ناحیه هایی دیگر نیز به اندازه اهمیتشان تعیین می گردند. همچنین به منظور مقاوم شدن سیستم نسبت به تغییراتی ماننددوران و انتقال برای مقایسه سایر نواحی فاصله شبیه ترین نواحی از تصاویر به عنوان فاصله کلی در نظر گرفته می شود.