سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد سپهریان – دانشگاه پیام نور واحد تهران
محمد فیروزمند – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

دراین مقاله یکتکنیک جدید بازیابی تصویر با ترکیب هیستوگرام رنگ سراسری با هیستوگرام رنگ محلی معرفی می گردد هدف ارزیابی تاثیر رنگ در میزان صحت تطبیق تصاویر بازیابی شده با تصویر مورد پرس و جوی کاربر است هیستوگرام رنگ سراسری استخراج می شود سپس تصویر به ۴ بلوک مساوی تقسیم می شود برای بلوکها محاسبه هیستوگرام رنگ محلی برای سه رنگ اصلی انجام میگیرد و برای محاسبه سریع بهترین حالت برای تطبیق بلوکهای تصویر مورد جستجو با بلوکهای مناسب در تصاویر پایگاه به کمک گراف دو بخشی هیستوگرام محلی بصورت بردار امضای دودویی با زیرفاصله های مساوی محاسبه می شود در نهایت با ترکیب هر دو هیستوگرام سراسری و محلی براساس فاکتور کارایی که از خود در بازیابی نشان داده اند عملیات بازیابی صورت می گیرد.