سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی هارون آبادی – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار
جمشید شنبه زاده – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

با گسترش سیستمهای اطلاعاتی تصویری ضرورت استفاده از سیستمهای بازیابی تصویر جهت جستجوی تصاویر مورد نظر مطرح می گردد دربازیابی تصویر مبتنی بر CVQ با درنظر گرفت ن لبه ها و همبستگی بین لبه ها می توان ویژگیهایی از تصویر بصورت نمایه استخراج نمود روش مطروحه دراین مقاله پس از بلاک بندی تصویر ورودی آنها را در دو دسته لبه و غیرلبه بخش بندی نمود بلاکهای لبه توسط شبکه عصبی دسته بندی گردیده و سپس با استفاده از فراوانی موجود در دسته ها نمایه ای از تصویر ایجاد میگردد نهایتا با استفاده از معیاری به نام درجه تشابه اولویت بندی تصاویر مرتبط مشخصمی گردد مستقل نمودن تصویر نسبت به تغییرات رنگ و نورپردازی تطابق بازیابی با ادراک انسانی درادراک انسانی اشکال با توجه به لبه هایشان تمیز داده می شوند کاهش حجم اطلاعات و استفاده از خاصیت همبستگی بین لبه ها از جمله مزایای این روش می باشد.