سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی
علی دهقانی – هیئت علمی دانشگاه یزد
امیرحسین کوهساری – هیئت علمی دانشگاه یزد
پورقاسمی – هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

وجود تعدادی از ترکیبهای شیمیایی مانند اکسید سیلیسیم آهن و تیتانیم دربوکسیت یکی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت و نامرغوبی محصولات دیرگداز است دراین پژوهش بازیابی و استخراج این ترکیب ها از کانسنگ بوکسیت شهید نیلچیان با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس مورد بررسی قرارگرفته است دراین مطالعه از بین عوامل موثر برفرایند فلوتاسیون تاثیر ۳ عامل pH نوع و مقدار کلکتور و بازداشت کننده مورد ارزیابی قرارگرفته است از میان انواع کلکتورها دراین سری مطالعات از کلکتور کاتیونی بعنوان کلکتور و از اسید تانیک بعنوان بازداشت کننده و متفرق کننده استفاده گردیده است با استفاده از این نوع موتد شیمیایی مقادیر ترکیب های تیتانیم دار تام یازن ۵۰% مقدار اولیه و ترکیب های آلومینیم دار تا میزان ۲۵% مقدار اولیه افزایش یافته اند که قابل توجه و چشمگیر است.