سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهریاز تقی زاده – دانشجوی دکتری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده مهندسی صنایع- تهران- ایران،
امیرعباس شجاعی – استادیار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده مهندسی صنایع – تهران- ایران ،
کیوان روشن – دانشجوی دکتری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده مهندسی صنایع- تهران- ایران ،

چکیده:

سرویس دهی نامطلوب، اتلاف وقت متقاضیان در صف های طولانی تحویل و دریافت خودرو و پراکندگی نامناسب و غیر اصولی پارکینگهای طبقاتی هوشمند از مهمترین عواملی است که تمایل شهروندان به استفاده از مکان های پارک حاشیه ای را افزایش می دهد. از طرفی افزایش پارک حاشیه ای موجب کاهش عرض خیابانها و کندی تردد وسایل نقلیه و در نتیجه افزایش مدت زمان سفرهای شهری می شود. لذا وجود یک سیستم سرویس دهی کارا می تواند باعث کاهش زمان انتظار و طول صف های تحویل و دریافت خودرو مقابل پارکینگهای طبقاتی هوشمند گردد و تمایل شهروندان به استفاده از این پارکینگها را در مقابل استفاده از مکان های پارک حاشیه ای را افزایش و در نتیجه میزان تراکم ترافیک و مدت زمان سفرهای شهری را کاهش دهد. در این مقاله یک مدل ریاضی کارا جهت بازیابی خودروهای ورودی به پارکینگ طبقاتی هوشمند ارائه شده است که مدت زمان انجام عملیات دریافت و تحویل خودرو را کمینه می نماید.ردیف شده نوشته شود. طول چکیده در مقاله کامل کمتر از ۸۰ کلمه و بیشتر از ۲۵۰ کلمه نباشد. چکیده باید به تنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود.