سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شقایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران
بهزاد اسماعیل نژاد – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده:

از جمله مهمترین مسائل در بهره برداری از شبکه توزیع بازیابی بار است که تأثیر بسیار زیادی در سرویس دهی دائمی به مشترکی دارد. از این رو در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم باینری روشی برای یافتن آرایش شعاعی مناسب در بازیابی بار ارائه می شود. حداقل کردن تلفات سیستم، افت ولتاژ و تعداد کلیدزنی بعنوان توابع هدف و حفظ ساختار شعاعی سیستم، محدودیت ولتاژ باس و توان خطوط بعنوان قیدهای مسئله بازیابی بار در نظر گرفته شدهاند. روش ارائه شده بر روی شبکه ی توزیع شعاعی استاندرد ۱۶ و ۳۳ باسه تست شده است. ارزیابی نتایج بیانگر کارایی الگوریتم علف هرز مهاجم در بازیابی بار است.