سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شایانمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد
علیرضا توکلی –
گلبرگ اسعدی –
مجید بازارگان –

چکیده:

در این پژوهش طرح نوآورانه استفاده از انرژی پتانسیل و جنبشی موجود در فاضلاب برجها و ساختمانهای بلند، مورد بررسی قرار گرفته است. چند طرح اولیه بررسی گردیده و محاسبات مهندسی مربوط به طرح نهایی ارایه شدهاست. در ساختمانهای بلند برای پمپاژ آب به طبقات بالا نیاز به انرژی میباشد. مقداری از این انرژی برای بالا بردن و ایجاد فشار لازم برای مصرف آب، بهصورت انرژی پتانسیل گرانشی در آب ذخیره میشود. بخش عمده این انرژی پس از مصرف آب و بازگشت آن به سیستم فاضلاب در اثر سقوط، آزاد میشود و به هدر میرود. ایده اصلی مطالعه حاضر مهار این انرژی و امکان استفاده از آن میباشد. در این مطالعه به حل و بررسی نیروهای حجمی، سطحی، ممنتوم خروجی و ترم مربوط به شرایط متغییر با زمان در یک حجم کنترل و تاثیر آنها بر سرعت جریان موجود در قسمت عمودی فاضلاب پرداخته میشود و یک رابطه برای بدست آوردن هد و دبی که تابعی از زمان هستند استخراج میگردد.