سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آذر هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی
کیوان محمدی دشتکی –

چکیده:

آب مهمترین عامل در توسعه کشاورزی هرکشور میباشد کمبودمنابع آبی درمناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران یکی از مهمترین موانع ایجاد امنیت غذایی افزایش تولیدات کشاورزی و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می باشد امروزه با وجود بحران آب و رشد روزافزون جمعیت همگام با توسعه طرح های کشاورزی و صنعتی گسترش شهرها و تولید حجم بالای فاضلاب از سویدیگر تامین مواد غذایی و حفظ منابع آب و محیط زیست استفاده از فاضلاب های تصفیه شده به عنوان یکیاز منابع تامین آب برای آبیاری فضاهای سبز درون شهری پارک ها جنگل کاری و شستشوی خیابان ها و خصوصا آبیاری محصولات کشاورزی و …. ضرورتی اجتناب ناپذیر دربخش کشاورزی میباشد لذا استفاده از فاضلاب تصفیه شده درکشاورزی و فضای سبز به عنوان منبعی عظیم و سرشار از آب و عناصر کودی مورد نیاز گیاه نقش مهمی در رشد مناسب گیاه صرفه جویی در استفاده ازمنابع آبی بهبود کیفی خاک دارد