مقاله بازیابی گونه Acorus calamus از تیره Acoraceae در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بازیابی گونه Acorus calamus از تیره Acoraceae در ایران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله ساری
مقاله گیاهان آبزی
مقاله مازندران
مقاله Acorus ،Acoraceae ،Araceae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سنبلی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه Acorus calamus بر اساس نمونه ای از استان گیلان به فلور ایران معرفی شده است. این گیاه، طی ۵۰ سال اخیر در ایران مشاهده نشده است و نمونه هرباریومی آن نیز در دسترس نیست. در زمان مطالعه گیاهان آبزی استان مازندران، نمونه ای از این گونه از جنوب شهرستان ساری جمع آوری و شناسایی شد که طی آن حضور این گونه به صورت طبیعی در ایران تایید می گردد. شرح تکمیلی گیاه شناسی، تصاویری از رویشگاه، شکل گیاه و نقشه پراکنش این گونه ارایه شده است.Acorus  در فلورا ایرانیکا و فلور ایران، به عنوان جنسی از تیره Araceae در نظر گرفته شده است، در حالی که در مطالعات اخیر به صورت مستقل در تیره Acoraceae قرار داده شد. بر این اساس،Acoraceae  به عنوان تیره ای جدید برای فلور ایران معرفی می گردد.