مقاله بازیابی اطلاعات تصویری حوزه سلامت در وب از دیدگاه متخصصان علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مدیریت سلامت از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بازیابی اطلاعات تصویری حوزه سلامت در وب از دیدگاه متخصصان علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازیابی اطلاعات
مقاله اطلاعات تصویری
مقاله حوزه سلامت
مقاله متخصصان علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان یزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تصویر به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی غیرمتنی به خصوص در حوزه پزشکی نقش مهمی دارد، از آنجایی که حوزه سلامت ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی انسان دارد، به کارگیری تصویر در بهبود عملکرد متخصصان پزشکی موثر است. این مطالعه باهدف بررسی بازیابی اطلاعات تصویری حوزه سلامت در وب از دیدگاه متخصصان علوم پزشکی انجام شده است.
روش کار: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کیفی انجام شده است. جامعه مطالعه ۲۵ نفر از متخصصان علوم پایه و علوم بالینی در ۱۷ رشته تخصصی است. داده ها با کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان گردآوری شده است. داده های پژوهش به شیوه گراندد تئوری تحلیل شدند.
یافته ها: از نظر متخصصان پزشکی، دلایلی چون کاربردهای آموزشی، پژوهشی و درمانی تصاویر، نقش ابزاری و آموزشی تصاویر، مزایای بازیابی تصاویر، اهمیت و ویژگی های خاص تصاویر پزشکی، و انگیزه هایی چون علائق شخصی، آموزشی و پژوهشی منجر به بازیابی تصاویر پزشکی در وب می شود. کاربران مطالعه، برای بازیابی تصاویر از موتورهای جستجوی عمومی و منابع تخصصی مثل پایگاه های اطلاعاتی پزشکی در وب استفاده می نمایند. روش های بازیابی آن ها شامل تورق، بازیابی تصادفی، جستجوی بی هدف، هدفمند و متنوع می باشد. متخصصان مسائل فردی، سازمانی، سیستمی و فنی را مهمترین مشکلات خود در زمینه بازیابی تصاویر پزشکی عنوان کردند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد بازیابی تصاویر برای متخصصان پزشکی اهمیت دارد و تصویر بهترین نوع اطلاعات در حرفه پزشکی است که با وجود مشکلات متعدد در بازیابی تصاویر، متخصصان اقدام به بازیابی تصاویر می نمایند. بهتر است دوره های آموزش مهارت های جستجو و بازیابی تصاویر برای دسترسی و بازیابی بهتر آن ها برگزار شود.