سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یداله ولیزاده پاشا – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- نیروگاه
مجتبی عسکری نژاد – کارشناس ارشد مهندسی عمران- تاسیسات آبی

چکیده:

با توجه به ظرفیت نصب نیروگاه موجود با دو واحد مشابه توربین نوع فرانسیس افقی هر کدام با توان اسمی ۵۰۰ کیلووات با تولید ۳۵۰ کیلووات محدودی تهای تولید این نیروگاه با توجه به توان اسمی ۱۰۰۰ کیلووات مورد بررسی قرار گرفته چال شهایپیش رو برای تقویت توان تا حداکثر میزانی که م یتواند ابراز کند در این مقاله مورد کنکاش قرار گرفته است.