سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوب مراد خانی – کارشناسی ارشد معماری_عضو باشگاه پژوهشگران جوان_مدرس گروه معماری دانش
سعاد معرفی – کارشناسی ارشد معماری_عضو باشگاه پژوهشگران جوان _مدرس گروه معماری دانش

چکیده:

نگاه بوم شناسانه انسان و نوع رویارویی با طبیعت بعد از انقلاب صنعتی دستخوش تغییرات زیادی شده و حرکت به سوی دهکده جهانی باعث ایجاد معماری یکسان درمناطق مختلف با اقلیم های گوناگون گردیده است برغم گذشته معماری ما از فرهنگ، اقلیم و مصالح بوم اورد تبعیت نمی کند نگرش یک بعدی و بعضا زیبایی محور در طراحی معماری و انتخاب مصالح باعث ایجاد پیامدهای نامطلوب برفضاهای معماری و شهری گردیده است با عنایت به بزرگترین چالشی که انسان امروز با آن مواجه است یعنی تغییر اقلیم و بحران انرژی توجه به رویکرد پایداری در طراحی معماری اهمیت زیادی دارد چرا که نقاط ضعف و قدرت یک ساختمان برتمام وجوه زندگی انسان زیست بوم منطقه و برزیست بوم کل جهان موثر است این مقاله بروش کیفی – توصیفی پس از بررسی خاستگاه تاریخی پیدایش تفکر پایداری و ارائه تعریفی از معماری پایدار برخی از راهبردهای پایداری در طراحی معماری و شاخصه های بارز آن را بررسی می کنداین بررسی می تواند بسیاری از عوامل فراموش شده موثر در پیدایش معماری پایدار و هماهنگ با م حیط زیست را یاداوری کند که بدون تردید تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف پایداری در رشته معماری خواهد داشت.