سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن احمدی – مشاور تحقیقاتی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

کنجکاوی انسان از ابتدای پیدایش در مواجهه با سوانح و پدیده های طبیعی اقتضا می کرده است که توجیه و پاسخی جستجو کند تا زندگی خود را نیز برهمان اساس سازگار سازد ولی جهل به علل رویدادها و قوانین حاکم بر آنها اور ا در بن بست در حل مسائلش قرا رمی داده است. جمیع ادیان بخصوص اسلام از دو منظر درصدد پاسخگویی و چاره جویی برای انسان برامده اند یک منظر ناظر برعلل وابسته با اراده الهی است که براساس راهی که بشر اتخاذ می کند در مقابلش گشوده می شود و بعبارت دیگر رویدادها نتیجه اعمال خود انسان است ولی انسان در محدوده دانایی خود قادر به درک و فهم کامل چگونگی و فرایند آن رویدادها نیست و آنها را به متافیزیک یا ماوراالطبیعه نسبت میدهد