سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نصیریان – مدیر دفتر فنی شرکت مهندسین مشاور سازآب شرق، دانشجوی دکتری عمران آب
حسین غفاریان روح پرور – کارشناس پروژه شرکت مهندسین مشاور سازآب شرق ، دانشجوی فوق لیسانس سازه
مریم قطبی راوندی – کارشناس پروژه شرکت مهندسین مشاور سازآب شرق ، مهندسی کشاورزی گرایش اقت
جواد خاموشی ارخودی – کارشناس پروژه شرکت مهندسین مشاور سازآب شرق ، دانشجوی فوق لیسانس سازه

چکیده:

مهندسی ارزش در واقع توازن ی بین معیارهای مهندسی و ارزش فراهم می کند. اراضی شرکت تعاونی گلبهار ۲ در غرب شهر چناران و مشهد واقع شده است . مطالعات ساماندهی اراضی گلبهار ۲ در سال ۱۳۸۴ در سطح ۱۵۰۰ هکتار به انجام رسید. با توجه به گذ شت زمان طولانی از تهی ه طرح، کاهش سطح طرح به ۵۰۰ هکتار و برخی اشکالات ، طرح مورد بازنگری قرار گرفت . با توجه به ضرورت بازنگری، برای بهبود طرح و افزایش راندمان و کاهش هزینه ها از الگوهای مهندسی ارزش استفاده شد . در نتیجه استفاده از مهندسی ارزش، هزینه های طرح حدود ۱۳ درصد کاهش یافت ، مشکلات اجتماعی رفع گردید و رضایتمندی کامل کشاورزان حاصل شد همچنین راندمان آبیاری به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت.