سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نفیسه رضایی نیک – دانشجوی مدیریت تکنولوژی

چکیده:

دنیای امروزکه بعنوان دنیای سازمانی نیز تعبیر می شود دارای دوویژگی مهم است که عبارتندازپیچیدگی و تغییر و تحول دائمی و شتابان هماهنگی و سازگاری سازمان ها با محیط پیچیده و متغیر اطراف خود امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است شرط ضروری این مهم تغییر و تحول سازمانی و فن آورانه است که ازطریق خلاقیت ونوآوری بدست می آید هرسازمانی که بخواهد با توجه به شرایط محیطی رشد و بقا خود را تضمین نماید می بایست ایجاد نوآوری را هدف اصل یو رسالت سازمان خود قرار دهد بدین منظور مدل دی . ان . ای نواوری ساختار به سازمان ها ارایه میدهد تا آنها بتوانند نوآوری را درسازمان خود نهادینه نمایند و بقای خود را درشرایط کنونی تضمین نمایند سازمان ها با استفاده ازمدلدی . ان . ای نوآوری علاوه براینکه بقای خود را تضمین می کند دان شمحوری شدن را درتمامی ابعاد تسری می بخشند و کشوررا از کارمحور بودن به دان شمحوربودن سوق میدهند رشته دی . ان. ای از واحدهایی متشکل از رهبری و فرهنگ می باشد که به صورت متناوب وتکراری درطول رشته قرارگرفتند.