مقاله بازنگری و طبقه بندی لنفوم اولیه پوست بیماران ایرانی بر اساس رده بندی WHO-EORTC: (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۶۵۲ تا ۶۵۸ منتشر شده است.
نام: بازنگری و طبقه بندی لنفوم اولیه پوست بیماران ایرانی بر اساس رده بندی WHO-EORTC: (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لنفوم اولیه پوستی
مقاله لنفوم پوستی T-CELL
مقاله لنفوم پوستی B-CELL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامیاب حصاری کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نیکو آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلریان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لنفوم اولیه پوستی به دو گروه لنفوم پوستی T-CELL و B-CELl تقسیم می شوند. این مطالعه به هدف تقسیم بندی هیستوپاتولوژیک و مشخص شدن مشخصات دموگرافیک بیماران ایرانی انجام گرفت.
روش بررسی: ۲۳۴ بیمار مبتلا به لنفوم اولیه پوست که در مدت چهار سال به بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نمودند مورد تحقیق قرار گرفتند. اطلاعات بیماران با مطالعه پرونده جمع آوری شد، لام ها و مدارک مجددا مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: از میان ۲۳۴ بیمار، تنها علامت بالینی بیماران، خارش پوستی و شایع ترین محل درگیری جنرالیزه گزارش شده است. ۱۸۹ بیمار T-CELL و ۴۵ بیمار B-CELL را داشتند، سن بیماران و برتری جنسی به هر دو نوع لنفوم در زمان تشخیص مشابه و با مردان بوده است.
نتیجه گیری: نتایج اطلاعات، رده بندی هیستوپاتولوژیک و دموگرافیک بیماران مبتلا به لنفوم اولیه پوست را فراهم می کند.