مقاله بازنگری ریشه و ساخت فارسی سه واژه قرآنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای ادبی قرآنی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بازنگری ریشه و ساخت فارسی سه واژه قرآنی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژه های دخیل
مقاله قرآن
مقاله ریشه شناسی
مقاله صهر
مقاله صک
مقاله اوزار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمیع زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیکویی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهیت متفاوت زبان عربی که زبانی اشتقاقی است ازجهت اشتمالش بر الگوهای آوایی و قالب های صرفی خاص وتغییرات بابهای فعلی وصیغ اسمی-اعم از مشتقات و جمع های مکسر و دیگر ساختها- سبب می شود که واژه های بیگانه/دخیل، گاه چنان دستخوش تحول و تنوع می شوند که خاستگاه و ریشه های آنها و مسیرهای دگرگونی صرفی و مفهومی شان پوشیده بماند و ردیابی اصل و فرع واژگان برای محقق دشوار شود.