سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نصراله رحیمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
مهدی فشارکی – دکتری نرم افزار، دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین شیرازی – دکتری هوش مصنوعی ،دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بازنمایی دانش در حوزه های مختلف توسط آنتولوژی یک موضوع رایج است و حتی عده ای به دنبال بازنمایی دانش کل جهان هستند.هم اکنون آنتولوژیهای زیادی در حوزههای مختلف از جمله پزشکی، زبان شناسی و … معرفی شده است. اما در حوزه آنتولوژی دانشجنگ الکترونیک تاکنون مقالات زیادی منتشر نشده است. آنتولوژی در حوزه جنگ الکترونیک یک محصول مهندسی شامل یک لغتنامه مشخص جهت توصیف بخشی از واقعیتها، به همراه مجموعه ای از فرضیههای واضح و شفاف می باشد. بمنظور بازنمایی دانش در حوزه جنگ الکترونیک توسط آنتولوژی ابتدا تمامی مفاهیم و موجودیت های ارتباطی و غیر ارتباطی در محدوده جنگ الکترونیک مشخص می گردد، آنگاه با تفکیک داده های بدست آمده در سه بازه حمله یا تهاجم الکترونیکیEA)حفاظت الکترونیکیEPپشتیبانی الکترونیکیES) روابط و قواعد بین آنها تعریف می شود.این متدولوژی با استفاده از هفت گام تعریف شده دراین مقاله مدل سازی می گردد.برای پیاده سازی این مدل از نرم افزار پروتژی استفاده می شود.همچنین بمنظور بهره برداری از مدل پیاده سازی شده می توان از موتورهای جستجو نظیرRacer یاJessویا …بهره گرفت.